Kết quả tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2015

Kết quả tuyển sinh Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2015 ( Tham khảo trên Facebook trường Đại Học Sư Phạm - Đà Nẵng ngày 23 tháng 8 năm 2015 theo link https://www.facebook.com/ueddn?pnref=lhc ) . Thông tin cho các bạn tham khảo .

1- Kết quả xét tuyển Đại Học Sư Phạm năm 2015