Hải sản

      
Đặc sản Miền Trung - Đại Lộc Phát đã chọn lọc những mặt hàng đặc sản ngon , chất lượng , uy tín , giá tốt và nổi tiếng của đặc sản miền Trung nói chung và đặc sản Đà Nẵng nói riêng để phục vụ mọi người .
Chúng tôi có Mua bán hàng online , thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyễn khoản hoặc thanh toán bằng thẻ ngân hàng không tốn phí  , hoặc mua theo hình thức COD ( trả tiền sau khi nhận hàng ) .

 Những mặt hàng  hải sản của siêu thị chúng tôi như sau:

                                                     

Hải sản


CHI TIẾT
            
MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


ca ngua

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


ca chuon mit

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


lion bien kho

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

ca chi vang

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

VI CÁ MẬP    

vi ca map

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


tom mot nang

CHI TIẾT             MUA HÀNG  


Hải sản

CÁ CƠM    

CA COM

CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNGHải sản

CA COM CHIEN TOI

CHI TIẾT             MUA HÀNG

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

tom non

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT
            
MUA HÀNG  

Hải sản

ca bong kho tieu

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

ghe sua

CHI TIẾT             MUA HÀNG  


Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản

CA HAI LONG

CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT
            
MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNGHải sản

CÁ CƠM SẤY GIÒN

ca com say gion

CHI TIẾT             MUA HÀNG

Hải sản

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

tep kho

CHI TIẾT
            
MUA HÀNG  

Hải sản


hai sam

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

ca bo tam

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


ca keo

CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  

Hải sản

muc rim me

CHI TIẾT             MUA HÀNG  


Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản

CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản


CHI TIẾT             MUA HÀNG  Hải sản

ca mai tam la chanh

CHI TIẾT             MUA HÀNGHải sản

Ca keo rim

CHI TIẾT             MUA HÀNG
Subpages (46): View All
Comments